Szukany tekst :Aktualnie kręci się tutaj turystów, może spotkacie się w Chat'cie...

Parki krajobrazowe
mapa
Wokół Bieszczadzkiego Parku Narodowego rozciągają się dwa Parki Krajobrazowe:
- park krajobrazowy Ciśniańsko-Wetliński
- park krajobrazowy Doliny Sanu

Przebywając na terenie parku krajobrazowego pamiętaj o obowiązujacych tutaj prawach:
  • nie niszcz i nie uszkadzaj rosnących tu roślin i drzew,
  • nie zakłócaj spokoju zwierzętom, nie wprowadzaj do lasu psów bez smyczy,
  • nie zaśmiecaj terenu Parku, odpadki zabierz ze sobą,
  • nie rozpalaj ognisk,
  • nie zanieczyszczaj wód, nie myj pojazdów nad rzeką lub potokiem, parkuj i biwakuj wyłącznie w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych.

Park Krajobrazowy Ciśniańsko-Wetliński

Utworzony został rozporządzeniem Wojewody Krośnieńskiego w marcu 1992 r. Położony jest w południowo-wschodniej części województwa krośnieńskiego i wyodrębniony został z utworzonego w 1991 r. Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który spełnia funkcję strefy ochronnej Parku.

Park reprezentuje tereny wyróżniające się szczególnym pięknem krajobrazu, wysokim stopniem naturalności środowiska przyrodniczego oraz znaczną atrakcyjnością turystyczną i rekreacyjną.

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy wchodzi w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie" i stanowi równocześnie otulinę Bieszczadzkiego Parku Narodowego od strony zachodniej.

Park obejmuje pow. 46 tys. ha, jest terenem o charakterze leśnym, bowiem lasy zajmują 83% jego ogólnej powierzchni. Położenie Parku na głównym wododziale Karpat stanowi o jego ważnym znaczeniu dla gospodarki wodnej zarówno Karpat jak i Niżu Polskiego.

Dominującym zespołem leśnym Parku jest buczyna karpacka. Flora roślin naczyniowych liczy blisko 940 gatunków z czego blisko 170 gatunków to rośliny górskie. Fauna Parku posiada charakter typowo górski z wszyskimi charakterystycznymi jego przedstawicielami.

Szczególny urok w krajobrazie mają liczne na tym terenie przełomy rzeczne i progi skalne na licznych potokach górskich oraz grzędy skalne i wychodnie. Najbardziej cenne, typowe lub unikalne fragmenty przyrody ożywionej oraz nieożywionej objęte są ochroną rezerwatową. Rezerwaty projektowane to siedem obiektów przyrody ożywionej o ogólnej powierzchni 2,370 ha.

Wysoka atrakcyjność turystyczna terenu wynikająca z wybitnych wartości środowiska przyrodniczego sprzyja rozwojowi turystyki i rekreacji. Szlaki turystyczne udostępniają najciekawsze partie terenu prowadząc trasy zarówno grzbietami górskimi jak i malowniczymi dolinami.

Powrót do początku strony

Park Krajobrazowy Doliny Sanu

Park Krajobrazowy Doliny Sanu wchodzi w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie" i stanowi równoczeœnie otulinę Bieszczadzkiego Parku Narodowego od strony północno-wschodniej.

Park obejmuje pow. 35 635 ha.

Powrót do początku strony
Na podstawie broszury Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych
[wszystkie komentarze]
Twój komentarz
treść:
imię:
email:
token:


Powrót do strony głównej Powrót do poprzedniej strony